Soutěže Malý soptík v Územním odboru Žatec - okres Louny

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec ve spolupráci s Policií ČR uspořádal 2. ročník soutěže „Malý Soptík 2013“, která se uskutečnila  dne   9.9.2013 v Domově dětí a mládeže v Podbořanech. Soutěž byla určena pro předškoláky z mateřských škol. Zúčastnilo se jí 8 čtyřčlenných družstev z  mateřských škol z Podbořan. Zlaté medaile si odnesli předškoláci z MŠ Hlubanská Podbořany. Poděkování patří také paní Haně Ivanovové za umožnění konání soutěže v prostorách Domova dětí a mládeže.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Žatec a Chrámem chmele a piva uspořádal 2. ročník soutěže „Malý Soptík 2013“, která se uskutečnila  dne   13.9.2013 v prostorách Chrámu chmele a piva v Žatci. Soutěž zahájil ředitel Hasičského záchranného sboru, územního odboru Žatec plk. Ing. Pavel Antoš spolu se starostkou města Žatec Mgr. Zdeňkou Hamousovou. Akce byla určena pro předškoláky z mateřských škol. Zúčastnilo se jí 12 čtyřčlenných družstev z  mateřských škol ze Žatce a okolních obcí. Zlaté medaile si odnesli předškoláci z MŠ U Jezu Žatec. 
Poděkování patří také panu Jaroslavu Špičkovi řediteli Chrámu chmele a piva  za umožnění konání soutěže v prostorách Chrámu chmele a piva v Žatci. 
 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec ve spolupráci s Policií ČR a JSDH Lenešice uspořádal 2. ročník soutěže „ Malý Soptík 2013“, která se uskutečnila  dne   19.9.2013 na Výstavišti v Lounech. Soutěž byla určena pro předškoláky z mateřských škol. Zúčastnilo se jí 10 čtyřčlenných družstev z  mateřských škol z Loun  a Dobroměřic.  Zlaté medaile si odnesli předškoláci z MŠ Dykova Louny. 
 
Cílem těchto soutěží bylo  seznámení dětí předškolního věku s prací profesionálních hasičů a policie. Dále soutěž prověřila jejich fyzickou zdatnost a dovednost v soutěžních disciplínách -  požární ochrana, dálková doprava vody, hod házecími kroužky, manuální zručnost a dopravní předpisy. Vítězná družstva byla oceněna poháry, medailemi a drobnými cenami. Ostatní soutěžící si odnesli Pamětní listy a sladkosti.