Právě se nacházíte:

RECYKLACE STAVEBNÍHO ODPADU

Ať už při rekonstrukci, opravě, údržbě, demolici, ale i při samotné realizaci stavby nám mohou vznikat tzv. stavební odpady. 

Podle zákona o odpadech je původce odpadů povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. 
 
KAM se stavebním odpadem
Máme hned několik možností. Malé množství stavebního odpadu je zpravidla možné odložit ve sběrném dvoře dané obce. Při větším objemu je možné stavební odpad uložit na skládku, což je ovšem jednak dosti neekologické, zároveň celkem nákladné. Mnohem ekologičtější a ekonomicky výhodnější je předání stavebních odpadů k recyklaci do recyklačního zařízení. 
 
Recyklovaný materiál – recyklát
Drcením a následně tříděním stavebního odpadu vzniká recyklát. Tento materiál je pak možno využít především jako náhrada drceného kamene a štěrku pro nosné vrstvy při stavbě silnic. Malé frakce slouží zejména jako zásypový materiál pro inženýrské sítě či jako stabilizace podkladů a nestmelených vrstev vozovek.
 
Proč tedy recyklovat stavební odpad
Úspora peněz za skládkovné a nákup přírodních materiálů 
Úspora nákladů na přepravu – přivezete stavební odpad, odvážíte materiál  
Úspora primárních zdrojů nerostných surovin = životní prostředí
 
Kde mi vezmou stavební odpad k recyklaci
Existují recyklační střediska, která mají podle zákona o odpadech souhlas k provozování takovéhoto zařízení, a která tyto stavební odpady přijímají a následně zpracovávají. 
 
AZS 98 s.r.o. – naše společnost je stabilní firmou s mnohaletými zkušenostmi právě v oblasti zpracování stavebních odpadů. Zajišťujeme nejen odstranění stavebních odpadů, recyklaci, ale také i prodej recyklátů. Přijímáme: beton, železobeton, cihly a střešní tašky, asfaltové kry, zeminu a kamení. Nabízíme: suťové a asfaltové recykláty, struskové kamenivo, betonové kamenivo, tříděnou zeminu. Písky a přírodní kamenivo…  
 
Kde působíme:
Plzeň – průmyslová zóna Valcha; Rokycany; Blovice; 
Zavlekov u Klatov; Újezd u Domažlic; Tachov; Stříbro; 
Podbořany; Žatec, Sadov u Karlových Varů; Jáchymov;
Ostředek u Benešova