Přednáška Lounské kostely

Přednáška o historii městských svatyní spojená s promítáním nejrůznějších obrázků a fotografií sice nemůže nahradit vlastní prohlídku kostelů, zato umožňuje ukázat zajímavosti a detaily, kterým se průvodce památek obvykle věnovat nemůže.  

Přednáší ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D. 

Termín: 20.4.2017 od 17:00 hod.
Vstupné 20 Kč

http://www.muzeumlouny.cz/