Právě se nacházíte:

LEGIOS

LEGIOS je významnou součástí evropského strojírenského průmyslu v oboru železniční techniky. Se svou 140letou tradicí, čtyřmi závody a masivními investicemi do moderních technologií se řadí mezi největší výrobce a opravce železničních kolejových vozidel. Mezi klíčové aktivity společnosti patří výroba lokomotiv a železničních vozů (plošinových, cisternových i výsypných), dále opravárenství, modernizace a remotorizace železničních vozů všech značek, včetně renovace historických vozů. 

LEGIOS zároveň disponuje vlastním rozsáhlým výzkumným a vývojovým zázemím. Toto centrum je uceleným pracovištěm, které zajišťuje vývojové a konstrukční práce, provádí měření a analýzu technických parametrů, poskytuje technické konzultace, projektování, tvorbu technických návrhů lokomotiv a vozů, jakož i konstrukční dokumentaci
 
Společnost zaměstnává ve svých čtyřech výrobních závodech (Louny, České Velenice, Nymburk, Horní Slavkov) přes 1300 zaměstnanců.
 
V oblasti společenské odpovědnosti patří k hlavním cílům firmy LEGIOS produktový vývoj, výroba a prodej s minimálními riziky nepříznivých dopadů na lidské zdraví a životní prostředí. Společnost zavedla systém řízení, jehož součástí jsou i procesy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, environmentální systém řízení ISO 14001:2005 a systém řízení jakosti ISO 9001:2000.
 
Výrobní závody LEGIOS pokračují v dosavadní spolupráci s obcemi a obecně prospěšnými společnostmi a v oblastech své působnosti uplatňují principy sociální odpovědnosti. LEGIOS podporuje smysluplné projekty, které, ať už na místní nebo regionální úrovni, garantují konkrétní přínos pro lidi žijící v obcích dotčených podnikatelskou činností firmy.