K proměně bývalého cukrovaru v Lenešicích se lidé mohou vyjádřit

Do další fáze se dostala příprava regulačního plánu, který stanoví, jak bude vypadat území bývalého cukrovaru v Lenešicích. K jeho návrhu může každý do poloviny srpna poslat písemně připomínky, zveřejněný je na webových stránkách lounské radnice.

Na ploše o celkové rozloze sedmi hektarů má vyrůst několik desítek rodinných domů. Také se počítá s veřejnými prostranstvími včetně parku, kde zůstane jako estetický doplněk zachována část staveb. „Jakmile regulační plán lounský stavební úřad schválí, necháme vypracovat prováděcí dokumentaci na chodníky, vozovky, veřejné osvětlení a inženýrské sítě,“ sdělil starosta Lenešic Leoš Procházka.

Zahájení výstavby rodinných domů je otázkou dalších let. Zhruba polovinu areálu uzavřeného v osmdesátých letech 20. století získala obec na konci roku 2012 v dražbě, majitelem druhé části je soukromý vlastník.