GESTAMP Louny koupila pozemky v zóně Triangle

Kupní smlouvu mezi Ústeckým krajem a společností GESTAMP Louny slavnostně podepsal hejtman Oldřich Bubeníček a finanční ředitel společnosti Vladimír Manica. Společnost, která působí v Trianglu od roku 2011 na pronajatých pozemcích, je tak převzala do svého vlastnictví za cenu 35 milionů korun.

„Spolupráce se společností GESTAMP Louny se úspěšně rozvíjí již několik let. Věřím, že se jí bude dařit i na dále, protože úspěchy firmy znamenají přínos i pro Ústecký kraj. Avizované rozšíření výroby a vytvoření dalších dvou set pracovních míst je dobrá zpráva,“ řekl při podpisu hejtman Oldřich Bubeníček. Ředitel Vladimír Manica připustil, že slabým místem může být dostatek kvalifikovaných pracovníků v technických oborech. V této záležitosti společnosti pomáhá Ústecký kraj. Snahou je, aby firma spolupracovala přímo s technicky zaměřenými středními školami, které jí vychovají kvalifikované pracovníky. 
 
Ústecký kraj prodal pozemek o výměře 8,82 ha za částku dle znaleckého posudku ve výši 35,3 milionu korun bez DPH. Doposud využívala GESTAMP Louny s.r.o. pozemek v nájmu, a to za cenu cca 37 tisíc Kč měsíčně. Firma aktuálně zaměstnává 200 lidí, zabývá se výrobou ocelových komponentů pro automobilový průmysl. Ústecký kraj bude finanční prostředky z prodeje pozemků reinvestovat do rozvoje Strategické průmyslové zóny Triangle.