Exkurze PŘÍRODNÍ PARK DŽBÁN

Exkurze navazující na výstavu Pahorkatina Džbán.  

Seznámení s přírodou, krajinou a architekturou PP Džbán v okolí Vinařic, Dřevíče, Smilovic a Mšece. Průvodce Mgr. Miroslav Černý.

Podrobnosti a možnost přihlášení od května v pokladně muzea. Cena exkurze 150,- Kč.

Kdy: 16. 6. 2018 od 09.00 do 17.00 hod.

http://www.muzeumlouny.cz