Biofarma v Žatci staví na lidském přístupu

Lidé si mohou vybrat, zda si ve svém životě budou na všechno stěžovat, nebo zda přijmou odpovědnost za svůj život a budou vytvářet nový systém, se kterým budou sami spokojeni. V Žatci působí již od roku 2009 farmáři, kteří za sebe i svou společnost převzali plnou odpovědnost a rozhodli se změnit osud českého národa i celého světa. Pěstování zeleniny se pro někoho může zdát snadnou záležitostí, ovšem v důsledku se za takovouto jednoduchou věcí skrývá řada převratných změn.

Kulturní kreativci, pro které je práce posláním
 
Skupina farmářů se v roce 2009 domluvila, že začnou obdělávat několik let neobdělávanou půdu v Žatci (www.biofarma-zatec.cz). Během této doby se na farmě událo mnoho změn, ale hlavní idea, proč lidé pěstují BIO zeleninu a dodávají ji lidem žijícím v blízkém okolí farmy, je pořád stejná. V dnešní době mnoho lidí ještě nechápe příznivce ekologického zemědělství a změně jejich postoje nenasvědčuje ani řada mylných tvrzení, která mezi lidmi stále kolují. Proto jsme se zeptali přímo farmářů, proč pracují v této ojedinělé oblasti. Zjistili jsme, že jejich hnacím motorem je touha změnit fungování celé naší společnosti. Můžeme je tak označit i za kulturní kreativce, čili za lidi, kteří vytváří zcela novou společenskou kulturu (film (R)evoluce kulturně kreativních: http://www.youtube.com/watch?v=R-mgVwF1oOE).
 
Zásobování potravinami na lokální úrovni
 
Levné potraviny ze zahraničí jsou jistě lákavé z hlediska její ceny, ovšem v důsledku je takto nastavený trh vysoce destruktivní pro národní ekonomiku. Při nákupu zahraničních potravin lidé svými penězi podporují zahraniční farmy, zaměstnávající lidi v zahraničí. V České republice je mnoho lidí bez práce, mnohdy i bez peněz. Český národ tak hromadně podporuje zahraniční korporace, které si berou peníze přímo z našich kapes. Kdybychom byli schopni vypěstovat uspokojivé množství českých potravin, které by byly lokálně prodávány, pak by se peníze točily mezi lidmi žijícími v blízkém okolí, čímž by začala prosperovat jak celá ekonomika naší země, tak hlavně mnoho českých domácností.
 
Pěstování potravin bez chemické devastace
 
Téměř všichni zemědělci dnes používají chemii. Prý se bez ní neobejdeme. Farmáři v Žatci pěstují zeleninu bez chemikálií na ploše 1,3 ha, čímž dokazují, že se změnou technologických postupů se bez chemie můžeme zcela obejít. Používání chemických látek je velice destruktivní v mnoha směrech – pro přírodu, pro člověka i pro ekonomiku farem. Čím více jedů používáme, tím více naši přírodu devastujeme. Pesticidy z přírody jen tak nezmizí, v půdě se drží několik let. Chemie, která se stříká na pole sice není vidět, ovšem způsobuje radikální škody. V půdě postupně odumírají baktérie, bez kterých rostliny nemohou růst. Uvažují lidé také o tom, jak bude vypadat naše krajina po používání chemie během několika desítek let? Tento novodobý vynález se v lidských rukou objevil až po 2. světové válce, což je ve srovnání s evolučním vývojem velice krátká doba na to, abychom mohli tvrdit, že je tento způsob hospodaření stabilní a trvale udržitelný. U lidí se projevuje čím dál tím více civilizačních onemocnění, čili chorob, které byly v minulosti takřka neznámé. Proč dnes tolik lidí trpí rakovinou? Vypukne snad rakovina jen tak sama od sebe, nebo má nějaký spouštěč? Mohli by snad rakovinu způsobovat neviditelné jedy, které každý den jíme, pijeme a dýcháme? Chemie je velice destruktivní také pro ekonomiku farmy. Farmáři na celém světě platí vysoké sumy na zaplacení chemických látek, které si kupují od nadnárodních korporací. Postřiky jsou pro konveční farmy hlavní nákladové položky. Nedrží se snad proto v našich médiích takové informace, které si zde zaplatila majetná firma? Z vlastní zkušenosti můžeme říct, že lidé jdou spíše po penězích, než aby dodržovali čestnost, poctivost a lidský přístup bez násilí ke každé živé bytosti.
 
Zdravé potraviny do každého žaludku
 
Nejsou to však jen zažité struktury držící se moci, které nedovolují změnit naši společnost na prosperující ve všech směrech. Všichni by mohli být spokojení. Všichni by mohli jíst čerstvé jídlo, tedy ovoce a zeleninu pěstovanou v souladu s životními rytmy. Medicínsko-farmaceutický komplex je však natolik nelidský, že z nás raději vytáhnou peníze, než aby nás skutečně uzdravili. Své o tom ví i MUDr. Jan Hnízdil, který se jako jeden z mála lékařů rozhodl nikoliv lidi léčit, ale uzdravit je.
 
Vzájemné propojení lidí
 
Z naší společnosti se zcela vytratil lidský přístup a vzájemné vztahy bez přetvářky, konkurenčních bojů a osobních chtíčů. Každá taková ekologická farma je pak skvělou možností pro sbližování lidí a vytváření komunity, která se vzájemně podporuje při provozování svých činností. Ekologické farmy vrací do vesnice život, pořádají biodožínky a další pravidelná setkávání, která většinou vyplývají z  tradic našich předků. Lidé tak mají možnost poznávat své sousedy a užít si spoustu zábavy přímo v místě svého bydliště. Stejně tak jako herec Jaroslav Dušek představuje „Čtyři dohody“ starých Toltéků, snaží se i lidé na Biofarmě Žatec vnášet myšlenky osobní svobody i mezi další spoluobčany, kterým stojí za to žít svůj vlastní život a především si ho naplno, avšak zároveň eticky užít. Čtyři dohody jsou velice jednoduchá doporučení pro život, která by měl obdržet každý člověk již při příchodu na tento svět: 1. Miřte slovem přesně; 2. Neberte si nic osobně; 3. Nevytvářejte si žádné domněnky; 4. Vždycky dělejte vše, jak nejlépe dovedete. Tyto principy patří mezi ty, podle kterých se lidé na Biofarmě Žatec řídí. Odhodlání, disciplína a chuť změnit tento svět jasně ukazuje, že farmáři ze Žatce dělají vždycky vše, jak nejlépe dovedou. Jejich záměrem je také přibližovat tyto životní úvahy lidem a naučit tak každého, že i malá změna může díky dominovému efektu vyvolat velkou reakci a rychle tak změnit naši společnost na takovou, kde jsou všichni lidé šťastní.