AKCE VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

V sobotu 6. května 2017 proběhne v Lounech akce Vítání ptačího zpěvu. Na komentované ornitologické vycházce se můžete seznámit s některými druhy vodního ptactva, ptáky otevřené krajiny, dravci a zpěvným ptactvem.  

Průvodcem bude Ing. Jaroslav Bažant – člen České společnosti ornitologické. Sraz účastníků ve 14,00 hodin u Veslařského klubu Ohře v Lounech. Doba vycházky bude cca 2 – 3 hodiny. Doporučujeme vzít s sebou dalekohled.

Bližší informace: botanik@muzeumlouny.cz .

http://www.muzeumlouny.cz